WWE Diva Stacy Keibler Photos

Stacy Keibler (n. 14 octombrie 1979) este o actri?? american?, fost? wrestler ?i manager în promo?iile World Championship Wrestling ?i World Wrestling Entertainment.

Fost? lupt?toare de wrestling, frumoasa Stacy Keibler a renun?at s? î?i prelungeasc? contractul cu World Wrestling Entertainment (WWE), preferând s? semneze cu studioul TV Disney's Touchstone. Pân? când o serie de proiecte TV vor fi întocmite pentru Stacy, în?elegerea este ca aceasta s? r?mân? strâns legat? de Touchstone.

Acordul mai prevede, de asemenea, c? proiectele televiziunii vor fi prioritare fa?? de alte proiecte care ar putea fi în concuren??. Dar adev?rata desp?r?ire de wresling a survenit pentru Stacy când ea a concurat, anul trecut, la show-ul tv „Dansând cu stelele”, transmis de postul de televiziune ABC.

Contractul frumoasei lupt?toare cu WWE a expirat în iulie, iar profilul ei a fost ?ters de pe site-ul oficial. De altfel, Stacy Keibler a declarat: „Ei bine, contractul meu cu WWE a ajuns la final. A?adar, ?ti?i doar ce se spune, când o u?? ?i se închide, o alta ?i se deschide. Dup? mai multe luni în care m-am întâlnit cu diferi?i reprezen?an?i ai re?elelor de televiziune ?i ai studiourilor, am acceptat s? închei un acord cu Touchstone TV. Din fericire, m? ve?i vedea în curând la televizor”.

Recunoscuta pentru picioarele ei incredibil de lunigi (107 cm), pentru aspectul sau angelic dar si pentru relatia cu David Flair si aparitiile la Dansand cu Stelele, Stacy a fost gandita de divinitate cu un un singur scop - sa fure mintea barbatilor.


Stacy KeiblerStacy KeiblerStacy KeiblerStacy KeiblerStacy KeiblerStacy KeiblerStacy KeiblerStacy KeiblerStacy KeiblerStacy KeiblerStacy KeiblerStacy Keibler
Stacy Keibler Stacy Keibler Stacy Keibler Stacy Keibler Stacy Keibler Stacy KeiblerStacy Keibler Stacy Keibler Stacy KeiblerStacy KeiblerStacy Keibler
Stacy Keibler Stacy Keibler Stacy Keibler Stacy KeiblerStacy Keibler Stacy Keibler Stacy Keibler Stacy Keibler Stacy Keibler Stacy KeiblerStacy Keibler

No comments: