Mariann Fogarassy - Hungarian WAG - David Beckham accused of cheating on Posh

Dup? scandalul cu Rebecca Loos, toat? lumea se a?tepta ca David Beckham s? nu mai repete gre?eala de a dori s? o în?ele înc? odat? pe Victoria. Cu toate acestea, se pare c? acest lucru s-a întâmplat. Cel pu?in a?a pretinde Mariann Fogarassy, o frumoas? unguroaic? de profesie model.

Blonda spune c? fotbalistul de la AC Milan îi trimite întruna emailuri prin care o invit? la o „petrecere privat?” a forma?iei italiene, dup? ce s-au cunoscut la un meci al echipei sale s?pt?mâna trecut?. Tân?ra de 22 de ani, cu dimensiuni de vis, 95-62-93, poveste?te cum juc?torul a intrat cu ea în vorb?, a f?cut fotografii ?i a strâns-o de bra?. Apoi, ea i-a strecurat cartea de vizit? cu num?rul ei de telefon ?i adresa de email.

Modelul
Mariann Fogarassy, care a ap?rut în FHM, spune c?, la 24 de ore dup? acest lucru, s-a zvonit c? Victoria, 35 de ani, a anulat planurile petrecerii de aniversare a zece ani de la c?s?torie. Cu toate acestea, purt?torul de cuvânt al lui Beckham a infirmat „noua poveste de dragoste” a fotbalistului. „Nu este nimic adev?rat în aceast? poveste. Am fost acolo ?i nu a fost nicio interac?iune cu aceast? femeie la stadion. De asemenea, nu este nicio petrecere la AC Milan. Este o mincinoas? în c?utare de publicitate”.

Unguroaica îns? î?i sus?ine varianta ?i chiar are drept dovad?, pe lâng? fotografia al?turi de fotbalist, ?i emailuri pe care Beckham i le-ar fi trimis ca s? o invite la petrecere. Frumoasa este cunoscut? ca un model de succes pentru fotografiile topless care au f?cut înconjurul întregii lumi.

Dup? cum se ?tie, despre partenerul de via?? a fostei Spice Girls s-a spus în repetate rânduri c? ?i-ar fi în?elat so?ia. Dar numai povestea cu Loos a fost confirmat? pân? acum. Ce se va întâmpla de data aceasta este doar o chestiune de timp pân? când vom afla. Va apleca Posh de data aceasta urechea la noul zvon? Dac? da, s? în?elegem c?, pân? la urm?, Mariann Fogarassy va reu?i s? îl despart? pe „infidelul” Beckham de frumoasa lui so?ie?

No comments: