Noul stadion “Ion Moina”, din Cluj-Napoca


Aproximativ 45 de milioane de euro, atât va costa noul stadion “Ion Moina”, din Cluj-Napoca, care va avea o capacitate de peste 30.000 de locuri.

Pre?edintele Consiliului Jude?ean Cluj, Alin Ti?e a anun?at, ast?zi, c? noul stadion care se va construi pe locul fostei arene „Ion Moina” va costa circa 45 de milioane de euro, f?r? TVA, conform studiului de fezabilitate comandat de institu?ie.

Dup? Pa?te va începe procedura de licita?ie, iar, conform lui Ti?e, pe data de 15 iulie, dac? nu vor fi probleme, se va semna contractul de execu?ie. Firma câ?tig?toare va realiza noul stadion la standarde FIFA-UEFA, cu dou? tribune, dou? peluze, vestiare, s?li de conferin??, cabinete medicale ?i un muzeu al sportului.

Capacitatea arenei va fi de 30.596 de locuri, din care 984 vor fi amplasate la lojele VIP.
Ti?e a mai ar?tat c? pentru ridicarea turnului aflat în apropierea stadionului se va organiza o alt? licita?ie. Acesta ar urma s? aib? 24 de etaje, fiind amplasat lâng? arena. În turn vor fi amenajate un hotel, spa?ii de birouri ?i spa?ii comerciale. Valoarea acestuia este estimat? la 20 de milioane.

În ceea ce prive?te gazonul acesta va fi înlocuit în totalitate. "Gazonul va fi natural, îns? spre deosebire de vechiul gazon, cel nou va fi înc?lzit pentru a permite desf??urarea meciurilor pe orice timp de vreme. Totodat?, gazonul va fi drenat foarte bine pentru a nu fi probleme în zilele ploioase", a men?ionat pre?edintele comsiei de licita?ie, Dan Canta.

Se va amenaja chiar ?i un loc unde s? fie ?inu?i huliganii, o mic? "sal? de deten?ie", a sus?inut Canta. Acesta a mai ar?tat c? hotelul va avea 50 de camere ?i va oferi ?i posibilitatea organiz?rii de evenimente ?i conferin?e. În ceea ce prive?te calificativul de calitate al hotelului Canta a sus?inut c? a fost aleas? a doua treapt' de calitate conform standardelor FIFA ?i UEFA, echivalentul în cazul hotelurilor normale a 5 stele. Hotelul va avea o pasarel? pentru acces la stadion prin tribuna oficial?. Partea de cazare a hotelului va avea o destina?ie general?.

„Avem resurse financiare suficiente. Banii nu vor fi o problem?. Anul acesta am alocat nou? milioane de euro pentru stadion, urmând ca celelalte sume s? fie alocate în 2010 ?i 2011”, a declarat pre?edintele Consiliului Jude?ean Cluj.

No comments: