FRF - Profit de 3,15 milioane de euro in 2008

Federa?ia Român? de Fotbal a înregistrat, în anul 2008, un profit de 13,21 milioane de lei (aproximativ 3,15 milioane de euro), la venituri totale de 72,95 milioane de lei (aproximativ 17,38 milioane de euro), potrivit datelor publicate în Monitorul Oficial al României.

Conform sursei citate, în anul 2008, federa?ia a avut venituri totale de 72,95 milioane de lei (aproximativ 17,38 milioane de euro), cheltuieli totale de 59,73 milioane lei (aproximativ 14,23 milioane de euro) ?i un profit de 13,21 milioane de lei (3,15 milioane de euro). De asemenea, pre?edintele FRF, Mircea Sandu ?i-a prezentat, în Monitorul Oficial, raportul de activitate pe anul precedent, precum ?i proiectele pe care le are în vedere pentru dezvoltarea fotbalului din România, printre acestea figurând înfiin?area unor centre de formare a juc?torilor în ora?ele care au echipe participante în primele dou? ligi, inspirat din modelul francez.

Sandu a mai notat c? a solicitat cre?terea num?rului de ore practicate în sistemul de înv???mânt, el men?ionând c? perspectiva sportului românesc ?i a fotbalului este aproape inexistent? din cauza lipsei infrastructurii.

No comments: