Agen?ia Mondiale Antidoping încalc? legisla?ia Uniunii Europene

Mai multe prevederi ale Agen?iei Mondiale Antidoping (WADA) referitoare la localizarea juc?torilor pentru teste antidoping încalc? regulile Uniunii Europene.

O comisie format? din 27 de exper?i ai Uniunii Europene s-a reunit mar?i ?i miercuri, iar decizia referitoare la localizarea sportivilor în vederea testelor antidoping va fi anun?at? s?pt?mâna viitoare. Propunerea WADA a fost criticat? de mai mul?i sportivi ?i organiza?ii care o consider? ilegal?.

"Regula este sus?inut?, dar s-au g?sit multe elemente care contravin legisla?iei Uniunii Europene privind protec?ia datelor, intimitatea ?i libertatea", a afirmat o surs?. Comisarul european pentru sport, Jan Figel, a cerut WADA s? suspende prevederea impus? din 1 ianuarie, în timp ce forul sus?ine c? testele vor fi efectuate pentru a descoperi sportivii care folosesc substan?e dopante.

Comitetul Olimpic Interna?ional (CIO) sus?ine regula, dar mai mul?i sportivi, printre care Rafael Nadal ?i Elena Isinbaeva, au afirmat c? sunt nemul?umi?i c? trebuie s?-?i ofere programul detaliat. Un grup de 65 de sportivi va deschide o procedur? legal?, iar acela?i lucru îl va face ?i Federa?ia Interna?ional? a Fotbali?tilor Profesioni?ti (FIFPro).

FIFA sus?ine c? testele în afara competi?iilor trebuie organizate doar la sediile cluburilor, iar fotbali?tii s? nu fie supu?i testelor în timpul lor liber. Forul mondial a ajuns la un acord cu Agen?ia Mondial? Andidoping pentru un program pilot care se va aplica în Europa, iar acesta prevede limitarea num?rului de fotbali?ti care trebuie s? anun?e unde pot s? fie g?si?i în afara sezonului. Principalii viza?i sunt juc?torii care se refac în urma unei accident?ri sau au folosit în trecut substan?e dopante.

"În competi?iile organizate de UEFA vor fi testa?i 10 juc?tori de la fiecare echip?. Spre deosebire de alte sporturi, noi ?tim unde se afl? echipele de fotbal timp de 49 de s?pt?mâni pe an. Planul va fi monitorizat în acest an, înainte ca WADA s?-l analizeze din nou pentru 2010", a explicat reprezentantul comisiei medicale a FIFA, Jiri Dvora.

No comments: