Abreviar de idei fotbalistice gata f?cute

Am preluat mai jos un articol al dlui Radu Cosasu, publicat in Dilema veche nr.229 din iulie 2008. Recunosc sunt un fan al cronicarului sportiv Dl Radu Cosasu. Daca aveti timp cititi-l pe indelete. Cititi-l chiar daca nu aveti timp! Chiar daca scrie la Gazeta Sporturilor, scrie altfel....

Ca unul care am stat pîn? dup? miezul nop?ii ascultînd toate comentariile la acest turneu european - c?ci fotbalul, ca ?i amorul, e un lung prilej de vorbe ?i de ipoteze -, m? gîndesc c? a venit vremea elabor?rii unui dic?ionar de idei gata f?cute ?i bine ambalate în citate mai mult sau mai pu?in savante, la care nici Flaubert ?i nici Caragiale nu au avut cum s? ajung?. De pild?: Italia - ni?te bufoni, cu excep?ia celui din poart? numit chiar a?a, Buffon. Fran?a - "Între fotbal ?i politic? exist? un punct comun: to?i francezii sînt selec?ioneri ?i to?i sînt pre?edin?ii ??rii" (Nicolas Sarkozy). Olanda - zici portocal?, zici mecanic? ?i dup? aceea nu mai zici nimic. Turcia - ni?te poseda?i în toat? puterea cuvîntului. Grecia - o impostoare, ce bine c? a luat b?taie! Croa?ia - r?i ai dracului (vezi ?i capitolul din Kaput), dar n-ai ce zice, ?tiu fotbal. Cehia - cruzimea lui S?vejk ?i Hrabal în expirarea valorilor. Polonia - pasei?tii pasei?tilor, mereu se laud? cu Lato ?i Boniek ai lor, cu Lolek ?i Bolek. Austria - au r?mas la povestirile alea din p?durea vienez?. Elve?ia - ...?i ce dac? sînt cei mai cura?i din lume? s? pun? osul ?i s? înve?e fotbal! Portugalia - înc? o dat?, dac? ai jocul cel mai frumos nu înseamn? c? e?ti ?i cel mai de?tept. România - la c?p?uni, în Spania cu ei! Suedia - onestitatea întruchipat?. Spania - o echip? de toreadori care au r?pus un taur. Germania - Un taur. Un tanc. Un bunc?r. Un popor. Finala turneului - cirea?a de pe un tort frumos. Addenda: Rusia. Caz unic în publicistica european?. În Obsevatorul cultural din Bucure?ti (nr. 171), un comentator foarte priceput ?i spiritual, Alexandru Hîncu, a consacrat Rusia campioana Europei, înainte de semifinala cu Spania, dup? meciul extraordinar cu Olanda: "Campioana real? la Euro 2008, o ?tiu deja, se nume?te Rusia. Dup? un singur meci? Sublim, colosal, dar unul singur? Da, e arhisuficient... Dac? va pierde cu Spania jucînd fotbal e în regul?... Dac? pierde jucînd fotbal prost e tot în regul?, nimeni nu este perfect". B?tut? zdrav?n de Spania în semifinal? - c?ci ridicat? în sl?vi, zbornaia s-a blocat în ea îns??i! - se na?te întrebarea: dac? nimeni nu-i perfect, cît poate fi de imperfect?

Dar ?i mai semnificativ este efortul dlui Hîncu de a separa geopolitica de fotbal: "Eu ?in cu Rusia, ceea ce n-am crezut c? o s? spun vreodat? ?i mai ales s? o scriu... Nu-mi place Rusia. Ce vre?i, nu sînt francez. Nu agreez destinul care ne-a f?cut vecini... Sigur, unii vor contraataca imediat cu Tolstoi, Ceaikovski, Tarkovski... Argument interesant... Vorbim îns? de ceva mult mai important (mai important decît Tolstoi? - n.m.). În doar 120 de minute, na?ionala Rusiei ne-a împ?cat cu lumea ?i cu via?a, confirmîndu-ne c? fotbalul n-are cum s? dispar?". Ar?avin ne-a împ?cat cu via?a, ?i Bezuhov nu? E ceea ce m? împac? ?i cu Vitali Ciurkin, ambasadorul Rusiei la ONU, care a cerut amînarea unei ?edin?e a Consiliului de Securitate privitoare la situa?ia din Orientul Mijlociu, pentru a urm?ri transmisia semifinalei dintre Rusia ?i Spania. Dup? acea zdrobeal?, con?tiin?a zbuciumat? a românului s-a luminat; s-a titrat voluptuos: "Ru?ii au jucat ca ?i noi". Nici sentimentul ?sta al fiin?ei nu dispare. De asemenea: D?ruirea - un mit, dac? nu e?ti violent ?i nu ai manier? în ofensiv?. Sistemul - o vorb? goal?, de ei inventat?, dac? nu-l include ?i pe cel nervos, pîn? la ultimul os. Cultura - "Dac? nu ai cultura penaltiului, nu te b?ga!" (sfat dat lui Cornel Dinu de antrenorul lui, Traian Ionescu). Crim? - "Este o crim? c? n-am cî?tigat Euro! Sîntem mai buni decît Olanda ?i Rusia, am fost foarte ghinioni?ti" (Dumitru Dragomir, pre?edintele Ligii profesioniste). Dreptatea - în sensul c? "s-a f?cut dreptate prin victoria Spaniei". Binele - tot prin victoria Spaniei, dar nu v-a dura mult. Adev?rul - echipa României a jucat cel mai prost ?i urît, dar aceasta nu trebuie s? ne dispere, ci s? ne decep?ioneze, cum a zis ?i Cioran care - spre diferen?? de Noica - nu a vrut niciodat? s? fie antrenor, a?a c? s? ne mai lase în pace. Fotbal - "Fotbalul e o enigm?" (Gabriel Tama?, funda? în echipa României).

No comments: